mr. Liselot Puiman

Ik ben jurist en vertaler. In 2005 ben ik afgestudeerd in Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam. Vanuit de wens (onder meer juridische) communicatie tussen mensen te verbeteren en moeilijke stukken begrijpelijk te maken, ben ik mij in de loop van de jaren steeds meer op vertaling gaan richten.

Ik heb jaren gewerkt als rechter in opleiding, overheidsjurist en bedrijfsjurist. Ik werkte bij de Rechtbank Amsterdam, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg en bij de NMa. Ik heb er daarom als geen ander zicht op hoe een op het eerste gezicht miniem verschil grote gevolgen kan hebben.

Een jurist kan dan goed overzien welk woord het beste in de tekst past, gezien de samenhang in de tekst, het rechtssysteem en de bedoeling van de tekst.

Ik heb daarom een oog voor detail dat onmisbaar is in het vak als vertaler. Alle soorten teksten zijn erbij gebaat als ze op die manier worden bekeken en worden doorgrond. Zo wordt er een sterke vertaling neergezet.

Ik heb ervaring in het vertalen van juridische en beleidsmatige teksten en romans. Ik werk veel voor non-profit organisaties en ook vertaal ik regelmatig journalistieke bijdragen.

Als tekstschrijver heb ik een expertise opgebouwd op het gebied van rechterlijke uitspraken. Duidelijke taal en een begrijpelijke boodschap zijn daarbij mijn stokpaardjes.stokpaardje

 

 

 


Door Liselot Puiman